Toeval. Ze had er nog nooit in geloofd en was ook niet van plan om daar vandaag mee te beginnen. Dat wilde niet zeggen dat ze nooit verbijsterd was door een ongelooflijke samenkomst van omstandigheden. Integendeel. Ze liet zich maar al te graag verrassen door gebeurtenissen die soms tot in detail gearrangeerd leken. En dit was zo’n gebeurtenis.

Zo begint deze spirituele roman over de cynische en nuchtere projectontwikkelaar Rex McMillan, die de opdracht krijgt om een recreatiepark aan het Canadese Lake Winnipeg te bouwen.
Vanaf het moment dat hij die opdracht aanneemt, wordt hij bedolven onder onverklaarbare gebeurtenissen, zoals voorspellende dromen, geestverschijningen, bijna-dood ervaringen, visioenen uit een vorig leven en een paar bizarre ongelukken. Is er sprake van ‘menselijke’ sabotage of is dit park, dat wordt door de Indianen wordt beschouwd als Heilig Grondgebied, vervloekt?
Het zijn gebeurtenissen waar hij helemaal niets van begrijpt. Fotografe Lily McBride begrijpt het wel en fungeert als de brug tussen zijn ongeloof en haar vertrouwen.
Met de hulp van Lily probeert hij controle te krijgen over de situatie en zijn gevoelens, maar dat lijkt pas mogelijk als hij die controle juist loslaat...

Zwervende Zielen is een beschrijving van een bewustwordingsproces en spirituele ontwikkeling, waarbij de spirituele en paranormale ervaringen bijna tussen neus en lippen door aan de lezer gepresenteerd worden.
Als lezer heb je steeds de keuze of je er in meegaat of niet. Zelfs als je geen behoefte hebt om 'de spirituele diepte in te gaan', blijft Zwervende Zielen zeer prettig en zelfs spannend leesmateriaal.

 TERUG